DOCTERM

Audyt energetyczny

To podstawowy dokument umożliwiający ubieganie się o premię termomodernizacyjną pod warunkiem, że w wyniku modernizacji zostanie zmniejszone roczne zapotrzebowanie na energię. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

> więcej

Audyt remontowy

Jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego dla budynków wielorodzinnych. Audyt stanowi również założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

> więcej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

To dokument określający ilość energii, która zostanie zużyta na zaspokojenie potrzeb użytkowych danego budynku.

> więcej